top of page
supercrush logo.jpg

muut ratkaisut

Kuluttajan näkemys tuoteryhmästä ei välttämättä vastaa kaupan tai teollisuuden näkemystä. Kuluttaja tekee ostopäätökset tarpeiden tai toiveiden, ei tuoteryhmien mukaan. Tästä syystä haastattelemme kuluttajia ennen varsinaisen tutkimuksen tekemistä, haluamme ymmärtää millaisia tuotteita he ostavat eri tarpeisiin. Tämän jälkeen muodostamme oman näkemyksemme tutkittavasta tuoteryhmästä ja suunnittelemme lomakkeen siltä pohjalta. Myös nämä (kvali-) tiedot ovat asiakkaittemme saatavilla.

Teemme myös konsepti- ja pakkaustutkimuksia ja -testejä, sekä myös makutestejä.

Skater's Horizon
bottom of page