top of page
supercrush logo.jpg
vegehylly.jpg

kasviproteiinit tutkimus 2020

miten kasviproteiinituotteiden ostaminen ja käyttö on kehittynyt viime vuodesta? Mitkä tuotemerkit ovat vahvistaneet asemiaan ja mitkä menettäneet? Miten uudet markkinalle tulleet tuotemerkit ja tuotteet ovat vaikuttaneet jo markkinoilla olevien ostamiseen? Miten pakasteestä myytävien tuotteiden ja tuotemerkkien ostaminen on kehittynyt verrattuna viileästä myytäviin einestuotteisiin? Millaisia tuotteita käytetään enemmän ja millaisia vähemmän? Miten kuluttajat uskovat näiden tuotetyyppien kulutuksen kehittyvän kuluvan vuoden aikana?

 

Muun muassa näihin kysymyksiin saadaan vastaukset maaliskuussa 2020, kun kasviproteiinitutkimus vuodelta 2019 uusitaan.

Tutkimuksessa tuoteryhmä jaetaan kahteen alaryhmään, ruoanvalmistus-tuotteisiin (rouheet, suikaleet jne.) ja ateriakomponentteihin (pihvit, pyörykkät, leikkeet jne.) joita tutkitaan omina kokonaisuuksinaan.

Tutkimus tehdään kyselytutkimuksena verkossa (CAWI). Perusjoukko on 18-70v. suomalaiset (pl. Ahvenanmaa), jotka osallistuvat pt-ostosten tekoon ja jotka ostavat kyseisen tuoteryhmän tuotteita vähintään muutaman kerran vuodessa. Otoskoko on 800 vastaajaa ja otos edustaa suomalaisia iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Tulokset ovat vertailukelpoisia vuoden 2019 tutkimuksen tulosten kanssa.

bottom of page