top of page
supercrush logo.jpg

Puuro tutkimus 2020

Puurot tuoteryhmä tutkittiin viimeksi vuonna 2018. Mitä sen jälkeen on tapahtunut ja mikä on muuttunut. Onko eri puurotyyppien ostamisessa tai käyttöuseudessa tapahtunut muutoksia, onko mikropuurojen tai pikapuurojen suosio kasvanut. Entä miten eri hiutaletyypit, luomu, gluteeniton, ruis, monivilja ja muut. Miten näiden ostaminen tai käyttö on kehittynyt? Entä mitkä tuotemerkit ovat vahvistaneet asemiaan ja mitkä menettäneet? Uskovatko kuluttajat lisäävän vai vähentävän puuron kulutusta seuraavan vuoden kuluessa, onko asenne puuroa kohtaan muuttunut?

 

Muun muassa näihin kysymyksiin saadaan vastaukset maaliskuussa 2020, kun puurot tutkimuksen tulokset valmistuvat.

Lisäksi tutkimuksessa kysytään puuron käyttöä, valmistusta ja ostamista (usage) koskevia kysymyksiä, mm. milloin ja miksi puuroa syödään, kuinka moni valmistaa puuron perinteisesti keittämällä ja kuinka moni nopeasti mikrossa. Vertaileeko kuluttaja eri tuotemerkkejä tai tuotteita, vai ostetaanko aina samaa tuttua ja turvallista. Kuinka suuri merkitys hinnalla on valintaan jne.

Tutkimus tehdään kyselytutkimuksena verkossa (CAWI). Perusjoukko on 20-74v. suomalaiset (pl. Ahvenanmaa), jotka osallistuvat pt-ostosten tekoon ja jotka ostavat puurot tuoteryhmän tuotteita vähintään muutaman kerran vuodessa. Otoskoko on 1000 ja otos edustaa suomalaisia iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Tulokset ovat vertailukelpoisia 2018 tutkimuksen tulosten kanssa.

Puuro.jpg
bottom of page